Téma hodiny: Zelená architektura

,

Anotace

Městská zeleň je útočištěm pro lidi v horkých letních dnech. Příznivě ovlivňuje městské klima, a to nejen za sucha. Při dešti do sebe zeleň natahuje vláhu, a pomáhá tak vyrovnávat prudké změny a výkyvy teplot. Zeleň má ale i blahodárný vliv na lidskou psychiku.

V první části hodiny si žáci zopakují, jaké funkce plní zeleň ve městě a vyhodnotí experiment sledování prašnosti. Následně se seznámí s využitím zelených fasád a vertikálních zahrad ve městě a jejich funkcí. Experimentem ověří rozdílné absorpční a izolační vlastnosti různých materiálů. Druhá část aktivity je věnována pasivním domům. Žáci se během společenské hry dozvědí základní principy stavby pasivních domů a následně se pokusí tyto principy samostatně formulovat. Seznámí se také s již existujícími pasivními domy nejen v jejich kraji. V závěru aktivity žáci navrhnou opatření
vedoucí k minimalizaci prašnosti, ozelenění jejich města a vymyslí potenciální místo pro nový typ zástavby.Časová náročnost:

Autor materiálu: Ekocentrum Koniklec, o. p. s.

Více informací na webu: http://www.adaptacesidel.cz/doskol/aktivity/zelena-architektura/