Koordinátoři Evropského týdne udržitelného rozvoje 2018

Adam Hron

hron.adam@vlada.cz

Ondřej Charvát

charvat.ondrej@vlada.cz

Můžete nás kontaktovat buď prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře nebo přímo na e-mailové adrese info@tydenudrzitelnosti.cz.

Napište nám