Co je Evropský týden udržitelného rozvoje?

Jde o celoevropskou iniciativu propagující myšlenku udržitelného rozvoje a iniciativy, které se tomuto zásadnímu tématu věnují. Probíhá od 20. září do 26. září jako souhrn konferencí, výstav, trhů, filmových promítání, komunitních akcí, vzdělávacích projektů a dalších aktivit po celém území ČR, potažmo Evropy.  I letos se z důvodu COVID – 19 Evropský týden udržitelného rozvoje uskuteční v podzimním termínu, a to 20. – 26. září 2021. Více informací o ETUR najdete zde.

Jaká akce se může konat pod hlavičkou Evropského týdne udržitelného rozvoje?

Prakticky jakákoliv – konference, výstavy, trhy, filmová promítání, komunitní aktivity, iniciativy udržitelných podniků, vzdělávací aktivity a další. Jedinými podmínkami účasti je, aby se akce týkala alespoň jednoho ze tří pilířů udržitelného rozvoje a nebyla čistě výdělečného charakteru. Více o pilířích udržitelného rozvoje najdete zde.

Co znamená, že se akce musí týkat aspoň jednoho pilíře?

Aktivita by měla úzce souviset aspoň s jedním ze tří pilířů, ale také mít přesah k širší perspektivě udržitelného rozvoje. Třeba přednáška o čarodějnictví v severovýchodních Čechách v 16. století – byť jde o téma bezesporu velmi zajímavé – do ETUR nepatří. Naopak diskuze o začleňování sociálně znevýhodněných lidí do společnosti do ETUR jednoznačně patří, protože jde o klíčové téma společenské soudržnosti, která je jedním z cílů udržitelného rozvoje.

Mohou se Evropského týdne udržitelného rozvoje účastnit i soukromé firmy?

Samozřejmě, nesmí však jít o čistě komerční akce, které by pouze propagovaly nějaký konkrétní produkt jako přátelský k životnímu prostředí. Vítána je naopak prezentace projektů společenské odpovědnosti firem (CSR – Corporate Social Responsibility), které s udržitelným rozvojem často úzce souvisejí.

Jakou podporu mohou organizátoři jednotlivých aktivit očekávat?

Evropský týden udržitelného rozvoje nabízí propagaci na celostátní úrovni pod záštitou Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Hlavním nástrojem propagace jsou tyto webové stránka a PR aktivity Oddělení pro udržitelný rozvoj Ministerstva životního prostředí, které ETUR organizačně zajišťuje. Veřejnost si na stránkách tydenudrzitelnosti.cz může snadno dohledat akce konané v místě svého bydliště, případně je třídit podle data či témat. Dále je organizátorům k dispozici logo ETUR v různých barevných variacích pro propagační materiály.

Je možné zahrnout i akce s registračním poplatkem/vstupným?

Jistě, pouze je třeba tuto skutečnost zmínit v popisu akce (včetně výše poplatku). Pořadatel musí také v registračním formuláři souhlasit s prohlášením, že se nejedná o čistě komerční akci a že registrační poplatek slouží k pokrytí nákladů akce a není zdrojem zisku.

Je možné do ETUR zahrnout i akce, které jsou určeny pouze specifické cílové skupině?

Ano, i tyto akce budeme rádi propagovat pod hlavičkou ETUR, požadavky na zájemce o registraci je však třeba jasně uvést v popisu akce.

Musím se na zveřejněné akce registrovat?

Povinnost registrace určují jednotliví organizátoři a tato informace je vždy uvedena v detailním popisu akce. Oddělení pro udržitelný rozvoj Ministerstva životního prostředí není za organizaci jednotlivých akcí zodpovědné. Kvůli registraci a dalším otázkám ohledně jednotlivých akcí je třeba obracet se přímo na pořadatelskou organizaci.