Téma hodiny: doprava

,

Anotace

Jakou vzdálenost má smysl jít pěšky? Kdy a proč se vyplatí používat hromadnou dopravu? Je možné sdílet auto s více lidmi?

Metodický materiál na 1 vyučovací hodinu. Žáci za domácí úkol zmapují svou cestu do školy (vzdálenost, doba trvání, pocity). V hodině společně s učitelem domácí úkol vyhodnotí a prodiskutují své zkušenosti s dopravou. Následně mají žáci ve skupinách za úkol do mapy města zakreslit trasy k jednotlivým styčným bodům ve městě, a to různými dopravními prostředky. V další aktivitě zjistí, jaké dopady mají některé náhlé výkyvy počasí na chod dopravy a pohyb lidí ve městě. S ohledem na svá zjištění a zkušenosti navrhnou možná opatření, jak dopravní infrastrukturu ve svém městě vylepšit.Časová náročnost:

Autor materiálu: Ekocentrum Koniklec, o. p. s.

Více informací na webu: https://www.adaptacesidel.cz/doskol/aktivity/doprava/