Inspirace na školní výlet: Hospodaření v krajině a organický odpad

,

Anotace

Inspirace na školní výlet nadupaný skvělým programem, zaměřeným na témata zpracování bioodpadu, hospodaření na zemědělské půdě a zvýšené vodní eroze. Aplikace organické hmoty do půdy, stejně tak jako další opatření v krajině, mohou sloužit jako účinná prevence negativních
jevů spojených s extrémními srážkami — prevence zvýšené vodní eroze.

Žáci se nejprve zábavnou formou seznámí s tím, co je to bioodpad, jak se s ním nakládá a jaký je vliv tohoto nakládání na životní prostředí. Následuje exkurze do provozu bioplynové stanice, kde žáci budou mít za úkol doplnit schéma cyklu organické hmoty a energie. Po obědě následuje přednáška o energeticky soběstačné obci. Následně žáci zhlédnou krátký informační film o půdní erozi a preventivních opatřeních. Na základě znalostí získaných z filmu žáci pozorují a hodnotí dva typy zemědělské krajiny a posuzují její možné ohrožení vodní erozí.Časová náročnost:

Autor materiálu: Ekocentrum Koniklec, o. p. s.

Více informací na webu: http://www.adaptacesidel.cz/doskol/aktivity/exkurze-cyklus-organicke-hmoty-a-hospodareni-v-krajine/