Učební celek: Z polí a pastvin na náš stůl

,

Anotace

Vytvořit pro žáky poutavou a srozumitelnou vyučovací hodinu zabývající se tématem ekologického zemědělství může být velkou výzvou i obtížně rozlousknutelným oříškem. Následující text je návodem na realizaci učebního celku na toto téma – popisuje soubor smysluplně navazujících aktivit, které by měly být učitelům dobrým pomocníkem, základem či alespoň inspirací, jak ekologické zemědělství zařadit do výuky.Časová náročnost:

Autor materiálu: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Více informací na webu: http://www.lipka.cz/soubory/ekozemedelstvi--f3500.pdf