Učební celek: Navrhni svůj ekodům

,

Anotace

Metodika poskytuje návod a podklady k realizaci učebního celku – projektu na téma environmentálně šetrného stavění. Je založena na týmové práci žáků, kteří vytvářejí návrh rodinného domu se sníženým negativním dopadem na životní prostředí, krajinný ráz a zdraví obyvatel. Žáci pracují ve skupinách, sami vyhledávají informace a používají je v praxi, rozdělují si práci v týmu a prezentují svůj návrh spolužákům. Učí se hodnotit práci ostatních na základě jasně stanovených kritérií.Časová náročnost:

Autor materiálu: Lipka, školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Více informací na webu: http://www.lipka.cz/soubory/ekodum--f3499.pdf