Učební celek na téma globálních nerovností: Kongo – nejbohatší země světa?

,

Anotace

Metodika se zabývá situací v Demokratické republice Kongo (dále DRK), která je vhodným ilustrativním příkladem nerovností dnešního světa. Zároveň nabízí řadu příkladů dobré praxe, které mohou vést ke zmírnění těchto globálních nerovností (opět na konkrétním příkladě DRK), a naznačují tak možnosti žádoucího udržitelného rozvoje.

Jedná se o samostatný učební celek – metodika obsahuje také informace pro lektora, nezbytné podklady a výukové pomůcky k realizaci. V závěru jsou uvedeny odkazy na doporučenou literaturu a zdroje vhodné k rozšíření vhledu do dané problematiky.Časová náročnost:

Autor materiálu: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Více informací na webu: http://www.lipka.cz/soubory/kongo-web--f3588.pdf