Téma hodiny: Předcházení povodním

,

Anotace

Žáci samostatně zjišťují, zda a v jaké míře jejich město zasáhly v minulosti povodně. V průběhu společné aktivity si vzájemně prezentují svá zjištění. Provedou experiment, který demonstruje mechanismy a příčiny vzniku povodní. Společně zkoumají různé možnosti protipovodňové ochrany a diskutují o výhodách a nevýhodách využití jednotlivých opatření. V rámci společné diskuse navrhnou vhodná protipovodňová opatření pro jejich město.Časová náročnost: 2 vyučovací hodiny

Autor materiálu: Ekocentrum Koniklec, o. p. s.

Více informací na webu: http://www.adaptacesidel.cz/doskol/aktivity/povodne-jak-jim-predchazet/