Učební celek: Hormonální látky ve vodách

,

Anotace

Tato publikace se věnuje hormonálně aktivním látkám a jejich působení v hydrologickém cyklu Země. Popisuje, o které látky se jedná, odkud se do životního prostředí dostávají a jak se chovají, zabývá se jejich vlastnostmi a působením na organismy i celé ekosystémy. Uvádí podrobnosti o několika hormonálně aktivních látkách s největším výskytem či nejzávažnějšími důsledky. Text se zamýšlí nad tím, jak může každý člověk ovlivnit množství těchto látek v prostředí, dotýká se i problematiky pravdivosti informací na toto téma v různých zdrojích. V neposlední řadě nabízí didaktické náměty využívající metody kritického myšlení.Časová náročnost:

Autor materiálu: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Více informací na webu: http://www.lipka.cz/soubory/hormony--f3501.pdf