Téma hodiny: Chytrá energetika

,

Anotace

Během aktivity si žáci prakticky vyzkoušejí, jak fungují hlavní obnovitelné zdroje energie, jako fotovoltaické panely, větrná a vodní elektrárna. Na zmenšených modelech elektrárny žáci změří výkon (napětí a proud) a seznámí se s referenčním zdrojem z reálného světa. V druhé půli se pak podívají na svoji osobní spotřebu a zkusí spočítat, kolik kterých zdrojů by potřebovali ke své energetické soběstačnosti. V průběhu aktivity budou žáci pracovat se základními fyzikálními jednotkami.Časová náročnost: Aktivita v rozsahu 2 vyučovacích hodin.

Autor materiálu: Ekocentrum Koniklec, o. p. s.

Více informací na webu: http://www.adaptacesidel.cz/doskol/aktivity/energeticka-nezavislost-a-obnovitelne-zdroje-energie/