Třídím, třídíš, třídíme!

Jak nakládat s odpady v domácnosti? Jaké odpady se třídí? Co znamená recyklace odpadů? Má odpad energetické využití? Co jsou druhotné suroviny a jak se dále zpracovávají? Na tyto a mnohé další otázky budou odpovídat naši učitelé dětem na prvním stupni v týdnu...

Minuta pro Zemi

Není vám lhostejný osud přírody v dnešním světě a nejste erudovaný odborník? To rozhodně nevadí. Mnohem důležitější než vědátorství na odborných konferencích je vyrazit do okolí a něco pro přírodu udělat. Minutou pro Zemimůžete přispět libovolnou konkrétní aktivitou...

Beseda: Rezidua kolektivizace

Kolektivizace zemědělství v 50. letech radikálně změnila poměry na československém venkově. Tento proces představoval významný ekonomický, environmentální a sociální zásah, s jehož důsledky se potýkáme dodnes. Nad okolnostmi průběhu a nad důsledky kolektivizace se...

Kolektivizace a její důsledky pro český venkov

Kolektivizace zemědělství v 50. letech radikálně změnila poměry na československém venkově. Tento proces představoval významný ekonomický, environmentální a sociální zásah, s jehož důsledky se potýkáme dodnes. Nad okolnostmi průběhu a nad důsledky kolektivizace se...

Venkovský parlament – Jižní Čechy

Přípravné setkání neformální regionální platformy. Venkovský parlament by se měl stát zastřešující organizací prosazující zájmy venkovských oblastí Jihočeského kraje a aktérů zde působících, založenou na principu dobrovolné spolupráce přístupem zdola. Venkovské...