Po hrázích Mrliny z Nymburka na Pouť do Křince a zámek

Po hrázích MRLINY z Nymburka na Pouť v Křinci a koncert na zámku: akce po přírodních cestách na podporu udržitelné mobility a bezpečné dopravy mimo silnice. Trasa vede po hrázích říčky Mrliny za tím účelem zprůchodněných a posečených. Projekt Greenway MRLINA je záměr...

Řekněte NE jednorázovým plenkám

V rámci pravidelných trhů budeme prezentovat prací pleny jako ekologickou a ekonomickou variantu péče o děti. K dispozici budou i vzorky pracích plen a kontakty na prodejny a výrobce (1 je přímo z Tišnova). Pořadatel Ing. Jana Bartlová, bartlova.j@centrum.cz Místo...

Den dětí

Co zažijete na stanovišti s přírodovědným zaměřením? Můžete: – projít stezku lesem a během ní plnit úkoly – pro úspěšné řešitele odměna – pozorovat organizmy pod lupou (až 40x zvětšeno) – fascinující pohled na chlupy různého typu – prozkoumat život ve vodě a v půdě...

Šetrný dům DOTEK v Horním Maršově

Přijeďte v průběhu celého Týdne udržitelného rozvoje do šetrného domu DOTEK a nechte se zdarma provést tímto unikátem – památkově chráněnou budovou bývalé barokní fary, která je vybavená nejnovějšími technologiemi 21. století. Toto hlavní sídlo ekologické...

Den činu na základní škole

Hlavním cílem našeho snažení je formovat a prohlubovat u dětí i veřejnosti vztah a zodpovědnost za prostředí sídliště Černý Most, ve kterém se značná část obyvatel narodila, vyrůstá a tráví svůj volný čas. K tomu organizujeme výchovně vzdělávací akce, projektové dny...

Za středočeskými rybníky, řekou Mrlinou a remízky

Autobusový výjezd pro odborníky i veřejnost konaný pod záštitou šéfporadce premíéra Vladimíra Špidly. Program Rožďalovické rybníky – Ptačí oblast NATURA 2000 Bučický mlýn – možnost občerstvení v restauraci Dymokurské rybníky (Jakubský a Pustý) – trasa naučné stezky...