Učební celek: Mediální výchova ve škole

,

Anotace

Průřezové téma Mediální výchova je specifická tím, že kromě svých specifických tematických okruhů nabízí i didaktické postupy pro uchopení různých oborových témat, včetně témat environmentálních. Tato metodika přináší jeden z možných pohledů, jak mediální výchovu strukturovat, dále popisuje několik elementárních mediálních cvičení, popisuje cesty ke složitějším výukovým projektům a učebním celkům a v závěru je zařazen jeden z ucelených výukových bloků. Už vyzkoušení některých drobných prvků – popsaných her a cvičení – mohou učitelé využít k oživení výuky
kteréhokoliv předmětu.Časová náročnost:

Autor materiálu: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Více informací na webu: http://www.lipka.cz/soubory/media--f3503.pdf