Bádání v terénu: zasakovací zkouška

,

Anotace

Co mají společného stromy, zasakovací povrchy a teplota ve městě? Jak efektivně ochlazovat města v letním horku skoro zadarmo? Pomocí vypařování vody. Městská zeleň funguje jako bezhlučná klimatizační jednotka s automatickou regulací a bezplatným provozem na solární pohon. Jediné co potřebuje je dostatek vody.

Žáci na vlastní kůži poznají, jakou schopnost retence vody mají různé povrchy ve městě. Žáci v průběhu aktivity zkoumají propustnost různých povrchů na vybraných stanovištích. Realizují experiment—zasakovací zkoušku, díky němuž si uvědomí, že každý povrch ve městě má jiné vsakovací schopnosti. Žáci v rámci aktivity také zjistí, jakou roli hraje retenční schopnost různých typů městské krajiny pro regulaci mikroklimatu města.Časová náročnost: 1 vyučovací hodina

Autor materiálu: Ekocentrum Koniklec, o. p. s.

Více informací na webu: http://www.adaptacesidel.cz/doskol/aktivity/zasakovaci-zkouska/