Bádání v terénu: teplota ve městě

,

Anotace

Rozpálené ulice sálající horkem… léto může být ve městě nesnesitelné. Ptali jste se sami sebe proč tomu tak je? Jak je možné, že v létě je ve městě větší horko než v okolní krajině i když na obě místa svítí slunce stejně? Pomocí termokamery společně prozkoumáme různá zákoutí vašeho města a pokusíme se na tyto otázky najít odpověď.

Žáci se pokusí odhadnout teplotu a nakreslit vlastní termosnímek na dvou odlišných lokalitách. Poté si sami vyzkoušejí práci s termokamerou,
změří a porovnají povrchové teploty naměřené na místech s vegetací a bez vegetace (např. park x vydlážděné náměstí). Sami si ověří,
že zelené plochy ochlazují prostředí měst, což je kritické především v období extrémního tepla a sucha.

Výuková metodika pro ZŠ/SŠ. Žáci v průběhu 1 vyučovací hodiny v terénu poznají, na vlastní kůži poznají, jakou roli má vegetace ve městě ve vztahu ke srážkám a teplotě. Výuka probíhá pomocí experimentálního měření v terénu.Časová náročnost:

Autor materiálu: Ekocentrum Koniklec, o. p. s.

Více informací na webu: http://www.adaptacesidel.cz/doskol/aktivity/teplota-ve-meste/