Téma hodiny: Mohu to ovlivnit?

,

Anotace

Cílem tematického bloku je seznámit žáky s tématem spotřebitelství a přimět je, aby se sami zamysleli nad svou vlastní spotřebou. V průběhu lekce se žáci seznámí s následujícími pojmy: globalizace, mezinárodní obchod, nadnárodní společnost, odpovědná spotřeba, fair trade, bio produkt a lokální produkce. Žáci budou schopni vyjmenovat konkrétní země z nichž dováží se do ČR zboží a ukázat tyto země na mapě světa. Žáci si uvědomí propojení mezi spotřebiteli a výrobci v globální perspektivě. Budou schopni uvést konkrétní příklady, jak můžou sami ovlivnit mezinárodní trh.Časová náročnost: 2 x 45 minut

Autor materiálu: Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

Více informací na webu: https://www.slunakov.cz/wp-content/uploads/2018/01/6-mohu-to-ovlivnit.pdf