Téma hodiny: fenomén internetových obchodů

,

Anotace

Dílem tematického bloku je, aby se žáci zamysleli nad jedním z fenoménů naší doby – internetovým obchodem a uvědomili si, co vše se skrývá za objednáním zboží a jeho doručením až do domu. Žáci vyjmenují některé výhody a nevýhody internetových obchodů. Dále vysvětlí pojem uhlíková stopa a popíší souvislost mezi nákupy přes internet a udržitelným rozvojem.Časová náročnost: 2 x 45 minut

Autor materiálu: Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

Více informací na webu: http://www.slunakov.cz/wp-content/uploads/2018/01/5-www.objednejto.cz_.pdf