Akci pořádá Národní síť Global Compact Česká republika u příležitosti Světového dne životního prostředí ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti a IKEA Česká republika, v jejíchž prostorech a za jejíž podpory se uskuteční.

Cílem semináře je zvýšení kompetencí v oblasti Corporate Environment responsibility a identifikace příležitostí pro implementaci základních principů UN Global Compact v oblasti ekologie. Smyslem akce je rozšířit obecné povědomí o ekologických otázkách a upřít pozornost světové veřejnosti na zásadní ekologické výzvy současnosti ve spojení se základními principy UN Global Compact, největší platformy společenské odpovědnosti a korporátní udržitelnosti na světě pod záštitou OSN.

Letos se k významnému dni přidá také nově vzniklá Národní síť Global Compact Česká republika. Ta byla oficiálně založena 2. dubna 2015 na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR samotným zakladatelem a ředitelem UN Global Compact, Georgem Kellem. Česká Národní síť tuzemským firmám přináší šanci na sdílení a přenos mezinárodního know-how, výměnu zkušeností se světovými lídry, cenné kontakty a zisk celosvětové prestiže největší platformy společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání na světě pod záštitou OSN.

MOTTO: „Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care.“

Seminář je určen pro signatáře základních principů UN Global Compact.
Registrujte se nejpozději do 29. května 2015 na globalcompact@a-csr.cz.

Pořadatel

Národní síť Global Compact Česká republika
Kateřina Kopetzká, globalcompact@a-csr.cz

Místo konání

Skandinávrská, Praha 5 – Zličín, IKEA Česká republika

Termín

pátek 5. června

Doba trvání

9.00 – 12.00

Typ akce

Konference, seminář, workshop