U příležitosti Světového dne životního prostředí a bude konat vyhlášení výsledků a předání cen XVIII. ročníku výtvarné a XIII. ročníku literární soutěže s podporu České komise pro UNESCO.

Program

  • Zahájení a uvítání vítězů zástupcem sekretariátu České komise pro UNESCO
  • Vystoupení předsedkyně Klubu ekologické výchovy, zástupce Zeleného kříže ČR, tajemníka České komise pro UNESCO a hostů z MŠMT, MŽP a dalších organizací
  • Vyhlášení oceněných prací přihlášených do výtvarné a literární soutěže 2015, předání diplomů a cen autorům vyhodnocených prací v jednotlivých kategoriích
  • Prohlídka reprezentačních prostor Černínského paláce

Pořadatel

Klub ekologické výchovy ve spolupráci se Zeleným křížem ČR a sekretariátem České komise pro UNESCO
Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., natur.svec@seznam.cz

Místo a čas

Vyhlášení začne v pátek 5. června od 12.00 hodin na Ministerstvu zahraničních věcí ČR v budově Černínského paláce, Loretánské náměstí 5, Praha 1