Smyslem Ceny Josefa Vavrouška je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Cenu uděluje Nadace Partnerství. Letošní ročník je už devatenáctým.

Cena je spjata se jménem předního českého ekologa, ministra životního prostředí ČSFR Josefa Vavrouška, který 18. března 1995 tragicky zahynul při pádu laviny. Výběr laureátů Ceny Josefa Vavrouška provádí jedenáctičlenná porota složená z odborníků v oblasti životního prostředí, osobností veřejného života a zástupců Nadace Partnerství. Vlastní předání Ceny Josefa Vavrouška probíhá v prvním červnovém týdnu. Datum není náhodné, akce se koná den před Světovým dnem životního prostředí, kterým je tradičně 5. červen.

Pořadatel

Nadace Partnerství, www.cenajosefavavrouska.cz
Tomáš Růžička, tomas.ruzicka@nap.cz

Místo konání

Era světa, Jungmannovo náměstí 767, Praha 1

Termín

čtvrtek 4. června

Doba trvání

18.30 – 20.00