Myšlenkou setkání/workshopu/semináře je znovu otevřít a občansky participativně uchopit problematiku veřejných a zelených ploch, důležitých pro život a volný čas města (tedy jeho obyvatel), uchopit principy programu Zdravé město – zdravý kraj a domluvit se na prioritách, potřebách i postupech rozvoje procesu MA21 pro blízkou budoucnost, tedy horizont 2015 – 2018, nebo alespoň 2015 a 2016 – konkrétní problémy/-atiky a akce/setkání po této akci následující.

Termín

úterý 2. června

Program

15:00 – 15:15 Úvodní slovo, představení přítomných
15:15 – 15:45 K. Hrbková – veřejné plochy a zeleň ve městě
15:45 – 16:00 M. Putíková – Zdravé město Liberec
16:00 – 16:15 J. Korytář – MA21 a práce pracovní skupiny
16:15 – 16:45 Co bylo realizováno, plánováno, co je k dispozici a k řešení (Akční plán, IPRM, dotazníky, studie, projekty, záměry ad.) – K. Morávková, D. Štefanová
16:45 – 18:15 Diskuse – které plochy, lokality, témata a akce zapojit do MA21 na rok 2015 – 2016 (2018) a jakým způsobem, kdo chce a s čím pomoci, co nabídnout (městu, ostatním) aby se problémy vyřešily, zlepšily, veřejná místa sloužila společným a společenským potřebám a aktivitám a přispěla tak k pohodě a zdraví města Liberec (občanů i vedení)
18:15 – 18:45 Harmonogram dalších setkání a aktivit – k jednotlivým lokalitám, tématům, další témata (na která nedošlo a souvisejí)
18:45 – 19:00 Závěr + shrnutí workshopu/setkání

Kapacita sálu je omezena, registrujte si prosím místo na annolk@seznam.cz nejpozději do 29. 5. 2015.
Z akce bude pořizován videozáznam, vítány jsou připravené diskusní příspěvky do rozsahu 5 minut.
Podpořte obsah workshopu tím, že přijdete a pozvete osoby, které by dle Vás na setkání tohoto druhu neměly chybět (a dáte nám o nich vědět mailem, či tel.).

Akce je pořádána ve spolupráci s vedením města Liberec (pod záštitou náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a ŽP Ing. K. Hrbkové) a účast je zdarma, pouze prosíme o účast na celém programu, je-li to jen trochu možno, drobné občerstvení bude zajištěno.

 

Pořadatel

Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje, www.annolk.cz
Mgr. Květa Morávková, kveta.annolk@seznam.cz

Místo

Radnice Statutárního města Liberec (nám. Dr. E. Beneše 1) – č. 11 v přízemí (zastupitelský sál)

Doba trvání

15.00 – 19.00

Program v pdf ke stažení nebo v následujícím náhledu: