Přípravné setkání neformální regionální platformy. Venkovský parlament by se měl stát zastřešující organizací prosazující zájmy venkovských oblastí Jihočeského kraje a aktérů zde působících, založenou na principu dobrovolné spolupráce přístupem zdola. Venkovské parlamenty jsou často formovány na půdorysu místních akčních skupin (MAS), které se staly v předchozím desetiletí významným hybatelem veřejného i hospodářského života nejen v Jihočeském kraji, ale i celé ČR a Evropě.

Pořadatel

MAS Rozkvět, z.s.
ing. Marta Krejčíčková, krejcickova@masrozkvet.cz

Místo

Vzdělávací centrum MAS Blanský les – Netolicko, Mírové náměstí 208, Netolice

Termín

čtvrtek 4. června

Doba trvání

11.30 – 13.00