Jak nakládat s odpady v domácnosti? Jaké odpady se třídí? Co znamená recyklace odpadů? Má odpad energetické využití? Co jsou druhotné suroviny a jak se dále zpracovávají? Na tyto a mnohé další otázky budou odpovídat naši učitelé dětem na prvním stupni v týdnu věnovaném udržitelnému rozvoji. Získané vědomosti si žáci budou moci ověřit zábavnou formou při skládání recyklačního koloběhu – puzzle. Nakonec si děti sestaví své popelářské auto. Touto a dalšími výchovně vzdělávacími akcemi vedeme děti k zodpovědnosti za prostředí, ve kterém žijeme.

Pořadatel

Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022, www.zsposepneho.cz
Marie Kárníková, kar.mar@seznam.cz

Termín

úterý 2. – čtvrtek 4. června