Základní škola Hanácká 3, Šumperk organizuje environmentální osvětovou třídenní akci zaměřenou na utváření hodnotové orientace žáků slučitelné s udržitelným rozvojem. Na zahradě školy bude možné si projít eko stezku s naučnými tabulemi zaměřenými na botaniku, zoologii a mineralogii specifikujícími naši oblast ČR. V tělocvičně školy budou připraveny stanoviště s tématem život v lese. Srdečně zveme i širokou veřejnost.

Pořadatel

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3

Mgr.Jana Večeřová, zssumperk@seznam.cz

Termín

pondělí 1. června – středa 3. června

Návštěvní doba

8.00 – 16.00