Velký Kosíř je významnou lokalitou v našem regionu. Organizace vyvíjejí nejrůznější aktivity, aby se oblast Velkého Kosíře zachovala pro budoucí generace co nejvíce v původním stavu. Aby se dosáhlo šetrnosti vůči přírodě, organizuje Ekocentrum IRIS ruční kosení s výkladem. Ovocný sad Oulehle na Kosíři bude ošetřen tradičními nástroji – kosami i srpy. Nabídka pro ty, kteří se chtějí naučit pracovat s kosou, udržovat a chránit tak drobné živočichy, je krátký kurz sečení kosou přímo na místě. Účastníci mohou dorazit v historických kostýmech. Pro všechny bude připraveno tradiční občerstvení. Není nutné mít vlastní kosu, asi 5 kos máme k zapůjčení.

Pořadatel

Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení Iris, www.iris.cz
Mgr. Eva Zatloukalová, iris@iris.cz

Místo konání

sad Oulehle na Velkém Kosíři

Termín

sobota 30. května

Doba trvání

8.00 – 12.00

Typ akce

Výlet, procházka