Sociální podnikání je velkou výzvou a příležitostí pro kreativní, udržitelně plánující a sociálně citlivé fyzické osoby i různé právní formy podnikatelských i neziskových subjektů, pro nalezení nových a dlouhodobějších způsobů financování či kofinancování jejich veřejně či vzájemně prospěšných aktivit, pokud umí vytvořit podnikatelský záměr, produkt či užitečnou a dosud místně či specificky chybějící službu.

Na tuto prioritu a aktivity zakládání či rozvoje SP budou vypisovány i výzvy fondů EU pro období 2014 – 2020 a je tedy dobré se v tomto tématu zorientovat a připravit si možnosti a projektové záměry. Některé projekty a možnosti můžeme řešit lépe i společně či sdílením užitečných informací a zkušeností, proto Vás opět po roce zveme na toto pracovní a inspirativní setkání/workshop. Uvítáme vstupy a diskusní příspěvky od Vás, kteří jste se ve svých činnostech v sociálním podnikání (SP) někam posunuli, zaznamenali nějaké úspěchy, či naopak omyly a chyby.

Návrh programu (jednotlivé příspěvky a jména referujících budou doplněny dle došlých přihlášek):

13.00 – 13.30 představení účastníků, informace o aktivitách účastníků v SP, očekávání

13.30 – 14.00 Shrnutí závěrů a informací z kulatých stolů k SP č. 1-4 (2011 – 2013)

14.00 – 14.30 Příklady dobré praxe fungujících sociálních podniků či NNO se sociálně podnikatelskými aktivitami v kraji – jak dále, chyby a omyly, poučení (jednotlivé příspěvky 5 – 10 minut)

14.30 – 15.00 Finanční zdroje a připravované výzvy uchopitelné pro podporu SP

15.00 – 15.30 Krajský sociální podnik a možnost jeho vzniku – sociální družstvo ANNOLK a další subjekty (NNO, FO, ARR, …)

15.30 – 16.00 Diskuse a návrh témat i problémů k řešení – ANNOLKem a KSP (až vznikne, prosazovací skupinou k SP)

16.00 – 17.00 Příprava zakládacích dokumentů KSP, s.d. – dle NOZ a pro zápis do veřejného rejstříku
Prosíme o potvrzení Vaší účasti na annolk@seznam.cz. Vítána účast zástupců organizací i osob fyzických – jako zájemců o problematiku a rozvoj SP v Libereckém kraji. Prosíme o zaslání Vašich kontaktních údajů a názvu (anotace) příspěvků do programu s přihláškou na akci nejlépe do 2. června 2015. Více informací lze získat i telefonicky od předsedkyně ANNOLK Květy Morávkové na čísle 777 171 876.

Pořadatel

Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje, www.annolk.cz
Mgr. Květa Morávková, kveta.annolk@seznam.cz

Místo

Prostory ANNOLK – 2. patro v budově Montážních závodů, U Nisy 362/6, Liberec 3

Termín

čtvrtek 4. června

Doba trvání

13.00 – 17.00