Dne 3. 6. 2015 bude zahájena výstava studentských prací studentů katedry zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU v Praze, vzniklých v ateliéru Doc. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D. v letním semestru 2015.

Zadání tématu studentských prací proběhlo na podnět IPR hl. m. Prahy a ve spolupráci s Městskou částí Praha – Zbraslav. Výstava je zaměřena na prezentaci prací v návaznosti na strategický materiál IPR hl. m. Prahy – Koncepce pražských břehů. Práce jsou zaměřeny na řešení krajinného rekreačního prostoru plánovaného příměstského parku v oblasti soutoku Vltavy a Berounky. Výstava je pořádána katedrou zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU v Praze v Kavárně u Stromečku v Praze – Zbraslavi za podpory Městské části Praha – Zbraslav.

Pořadatel

Katedra zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU v Praze, https://home.czu.cz/jebavy/
Doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D. – autorizovaný krajinářský architekt, jebavy@af.czu.cz

Místo konání

Galerie – Kavárna U Stromečku, Elišky Přemyslovny 433, 156 00 Praha – Zbraslav

Doba trvání

Zahájení: středa 3. června v 15.00
Trvání výstavy: 3. června – 26. června