Cílem setkání je sdílet osvědčené postupy k udržitelnému rozvoji v městských částech Prahy a diskutovat nad možnostmi vzájemné spolupráce. Budou projednávány zásadní otázky pro kvalitní realizaci programu MA21: plánování a řízení rozvoje města k udržitelnosti, zapojování veřejnosti, hodnocení stavu a trendů udržitelnosti, a mnoho dílčích odborných témat.

Speciálním bodem bude prezentace dlouhodobých vizí transformací panelových sídlišť, které jsou výsledkem několikaleté spolupráce mezi Národní sítí Zdravých měst ČR a Fakultou architektury ČVUT.

Akce se koná pod záštitou Hlavního města Prahy, ve spolupráci s Výborem pro udržitelné municipality Rady vlády pro udržitelný rozvoj. NSZM ČR se touto akcí zapojuje do Evropského týdne udržitelného rozvoje. Akce je bezplatně otevřena všem zájemcům z řad zastupitelů, pracovníků úřadů i odborným partnerům.

Program místní Agenda 21 (MA21) je mezinárodním nástrojem OSN pro systematický postup municipalit k udržitelnému rozvoji. Tento program v ČR realizují zejména Zdravá města, obce a regiony v rámci asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR), která je certifikována OSN-WHO.

Více informací najdete zde, na facebookovou událost se můžete přihlásit zde.

Pořadatel

Národní síť Zdravých měst ČR
Petr Švec, svec@nszm.cz

Místo

Radniční klub – Staroměstská radnice, 3. patro (Staroměstské náměstí 1, Praha 1)

Termín

sobota 4. června

Doba trvání

10.00 – 14.00