Na semináři bude představen nový výzkum „Občanská angažovanost 2015“, který jako první svého druhu v ČR mapuje veřejně prospěšné aktivity Čechů a Češek ve volném čase. Dále bude na semináři představen projekt „100 let české demokracie“, který ukazuje různé možnosti občanského vzdělávání v České republice. O výsledcích průzkumu i možnostech rozvoje občanského vzdělávání v České republice budou na semináři diskutovat:

Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Martina Berdychová, místopředsedkyně výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Helena Langšádlová, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti
Radim Holeček, člen petičního výboru
Jiří Mihola, předseda klubu KDU-ČSL
Ondřej Matějka, Centrum občanského vzdělávání FHS UK
Jan Krajhanzl, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Ondřej Horák, Centrum občanského vzdělávání FHS UK

K účasti je nutná registrace do 30.5. zde.

Pořadatelé

Seminář pořádá předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček, předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Jiří Zlatuška, předseda klubu KDU-ČSL Jiří Mihola, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti Helena Langšádlová a místopředseda výboru pro evropské záležitosti Petr Fiala ve spolupráci s Centrem občanského vzdělávání FHS UK a Konrad-Adenauer-Stiftung.

Kontaktní osoba

Ondřej Horák, horak@obcanskevzdelavani.cz

Místo

Státní akta, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, Praha 1

Termín

čtvrtek 4. června

Doba trvání

10.30 – 13.30