Promítání dokumentárního filmu CAUSA CARNIVORA s následnou debatou s autorem filmu Janem Svatošem a Miroslavem Kutalem, expertem na ochranu velkých šelem z Hnutí DUHA Olomouc. Dokument CAUSA CARNIVORA hledá odpověď na otázku, proč naše země v soužití s velkými šelmami představuje izolovaný ostrov uprostřed Evropy. Spolu s Vlčími hlídkami organizovanými Hnutím DUHA se snaží zjistit, co jim brání v návratu do naší krajiny a proč nadále raději nasloucháme krvavým legendám než výzkumům podloženým fakty.
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Pořadatel

Hnutí DUHA, www.hnutiduha.cz
Gabriela Benešová, gabriela.benesova@hnutiduha.cz

Místo

Sál Břetislava Bakaly, Žerotínovo náměstí 6, Brno

Termín

úterý 2. června

Doba trvání

19.00 – 21.00