Lidé se rodí a umírají, ale stromy rostou dál. V našem okolí řada stromů zmizela, ale vysadily se i nové. Všechny milovníky stromů zveme na procházku po čelákovických velikánech i exotických dřevinách, stromech bývalých i současných v našem městě.

Navazujeme tak na úspěšné aktivity našich přátel k městské zeleni (výstava o stromech, brožura Průvodce po stromech v Čelákovicích a různé soutěže jako Adoptuj si svůj strom).

Sraz bude ve čtvrtek 4. června v 18:00 v Sadech 17. listopadu před kulturákem. Pokračovat budeme až k břehům Labe až do setmění. Na návštěvníky, malé i velké, bude čekat i malé překvapení.

Pořadatel

Okrašlovací spolek čelákovický, www.celakovice.org
RNDr. Petr Petřík, Ph.D., pet.petrik@gmail.com

Termín

čtvrtek 4. června