Civitas per Populi o.p.s dělá pravidelnou čtvrteční nízkoprahovou přednášku ke Dni životního prostředí spojenou s prezentací Městských lesů a jejich úlohy ve zvyšování kvality obyvatel města. Tu Novohradecké lesy zvyšují jak z hlediska prevence změny klimatu, tak i z hlediska možnosti trávení volného času v zeleni. O udržitelném a šetrném hospodaření v lese, podpoře ochrany přírody a udržitelné turistice bude hovořit na otevřené přednášce ředitel Městských lesů Hradec Králové pan Ing. Milan Zerzán. Součástí přednášky bude prezentace postupů v lesích, revitalizace porostů po kalamitě v roce 2012, podpoře turistiky a další. Na konci přednášky bude otevřená diskuze s účastníky.

Pořadatel

Civitas per Populi o.p.s., https://www.civitas-group.cz/
Eva Hessová, civitasperpopuli@gmail.com

Místo konání

Salon Královéhradecký, Gočárova 20, Hradec Králové

Termín

čtvrtek 4. června

Doba trvání

18.00 – 19.30