Ve snaze pomoci evropským městům s rozvojem plánů, jež by efektivně mohly řešit problémy spojené s mobilitou ve městech, Evropská komise předložila dokument Plány udržitelné městské mobility, který vznikl z rozsáhlé spolupráce představitelů různých dotčených skupin a odborníků na plánování napříč Evropskou unií. Dokument popisuje hlavní rysy moderní a udržitelné městské mobility a Plánů udržitelné městské mobility (SUMP). Komise také podpořila rozvoj směrnice pro realizaci těchto plánů.
Tento seminář chce oslovit především odborníky z měst a městských úřadů, jež se zabývají plány městské dopravy a mobility, příp. chtějí tento dokument ve svém městě zpracovat či v současné době zpracovávají. Cílem semináře je:
– Informovat Vás o současném stavu politiky Plánů udržitelné městské dopravy v ČR.
– Informovat Vás o evropské podpoře Vašeho města při přípravě, rozvoji a realizaci Plánu udržitelné městské mobility.
– Obeznámit Vás s konceptem plánu, hlavními kroky a výhodami, specificky diskutovat o problémech, kterým města ČR často čelí při přípravě a tvorbě SUMP – především otázky stanovení vize a cílů, sběru dat a monitoringu či zapojování veřejnosti.
– Diskutovat bariéry v aplikaci konceptu plánu ve Vašem městě a jak je překonat.
V případě zájmu se prosím registrujte co nejdříve na adrese: https://www.cdv.cz/registrace-civinet/ (nejpozději však do 22. 5. 2015). Počet míst je omezen, účastníci budou vybráni dle pořadí registrace. Seminář je bezplatný.
Seminář je organizován s podporou projektu CIVINET Česká a Slovenská republika, výzkumného projektu TD020164 TAČR a projektu ENDURANCE. Pokud máte nějaké otázky, nebo potřebujete další informace, prosím kontaktujte Ing. Mgr. Hanu Brůhovou, Ph.D. na adrese hana.bruhova@cdv.cznebo Roba Jeuringa (v anglickém jazyce) na enquiries@mobilityplans.eu.

Pořadatel

CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s. a Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., www.cdv.cz

Hana Brůhová-Foltýnová, hana.bruhova@cdv.cz

Termín

pondělí 1. června

Doba trvání

9.00 – 13.00