Vycházka po jedné trase naučné stezky s plněním zadaných úkolů, návrhy na zlepšení, návrhy nových tras či informačních tabulek, panelů či interaktivních her. Závěrečné hodnocení s výběrem nejzajímavějšího stanoviště či panelu.

Pořadatel

SOŠ a SOU řemesel, Čáslavská 202, Kutná Hora, www.sosasoukh.cz
Mgr. Jana Smetáčková, jana.smetackova@seznam.cz

Termín

pátek 5. června

Doba trvání

8.00 – 12.00

Výchozí bod

Vlašský Dvůr, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora