MČ Praha 8 zve spolky a organizace neziskového charakteru na kulatý stůl o zahájení procesu místní Agendy 21 a udržitelném rozvoji v městské části. Na setkání bude vedena zároveň diskuze o způsobu zapojení do procesu místní Agendy 21 a do tvorby Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8.

Pořadatel

ÚMČ Praha 8, https://www.praha8.cz/ma21
Iva Hájková, iva.hajkova@praha8.cz

Místo konání

ÚMČ Praha 8, Na Košince 1 (Grabova vila), 180 48

Termín

středa 3. června

Doba trvání

17.30 – 19.00