Cílem soutěže je upozornit na důležitost chránit životní prostředí na Zemi, aby zůstala zachována i pro příští generace. 
Zaměření příspěvků do soutěže: PŘÍRODA A EKOLOGIE. K zapojení do soutěže byly vyzvány základní školy v území a široká veřejnost.

KATEGORIE:
Výtvarná soutěž (obrázky, koláže, modely….) – jednotlivci i skupiny
Literární soutěž (básně, eseje, povídky…)

Pořadatel

MAS Českomoravské pomezí o.p.s., www.mascmp.cz
Marta Vencovská, vencovskam@seznam.cz

Místo konání

Obce na území MAS Českomoravké pomezí, Kraj Vysočina

Termín

Výstava prací: 1. – 5. 6. 2015, Polná
Vyhlášení výsledků soutěže: 5. 6. 2015, 14:00