O významu lesa při adaptaci měst na změnu klimatu bude přednášet Ing. Milan Zerzán, ředitel společnosti Městské lesy Hradec Králové, a.s.. Vstup pro veřejnost je volný. Přednáška se koná v rámci projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu – praktická řešení a sdílení zkušeností“, který je podpořen z fondů Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Pořadatel

Civitas per Populi, o.p.s., www.civitas-group.cz
Michael Pondělíček, civitasperpopuli@gmail.com

Místo

Salon Královéhradecký, Gočárova třída 761/20, Hradec Králové

Termín

čtvrtek 4. června

Doba trvání

18.00 – 19.30