Celodenní konference na téma Zodpovědná firma – Jak podnikat, aby to bylo prospěšné nejenom vlastníkům, ale i ostatním lidem a planetě. Co je a co není zodpovědná firma? A proč je vůbec potřeba to řešit? Na tato témata budou přednášet sami podnikatelé, ale i vzdělavatelé, filozofové a aktivisté. Přednášky budou rozděleny do tří bloků oddělených přestávkami, které budou sloužit k diskuzi, občerstvení a propojení. Více informací najdete zde.

Pořadatel

Peoplecomm, www.peoplecomm.cz
Tomáš Hajzler, tomas@peoplecomm.cz

Místo

La Fabrika, Komunardů 28, Praha 7

Termín

čtvrtek 4. června

Doba trvání

9.00 – 19.00