Projekt je zaměřen na vyhledání a posílení genia loci vybraných míst na území MAS. Na těchto místech je ztvárněn prvek či bytost spojená s místní historickou událostí či bájí v podobě dřevosoch, která zdobí místa, k nimž se váží. Tento umělecky zaměřený projekt obsahuje i výtvarně-literární část, do které byli zapojeni děti i dospělí.

Dřevosochání na území MAS Krajina srdce jsme zahájili s řezbářem Jiřím Nekolou v rámci projektu „Z pohádky do pohádky“, který realizujeme s podporou Programu rozvoje venkova ve spolupráci MAS Šluknovsko.

Součástí slavnostního odhalení sochy v Ratibořských Horách bude hudební doprovod, občerstvení a skákací hrad pro nejmenší.

Pořadatel

MAS Krajina srdce, www.maskrajinasrdce.cz/
Ing. Monika Hienlová, maskrajinasrdce@centrum.cz

Místo konání

Ratibořské Hory

Termín

středa 3. června