Kolaps je doložitelnou historií mnoha světových komunit. Grónsko, Yucatán, Velikonoční ostrov…
Jaké jsou parametry společnosti stojící před zhroucením? Jaký je stav našeho hospodářství a nadužívání zdrojů? Existují společnosti, které se dovedly vymanit z předkolapsového stavu?

Pořadatel

Alternativa zdolaEUROSOLAR
Milan Smrž, milan.smrz@eurosolar.cz

Místo

Komunitní centrum Prádelna, Holečkova 38a, Praha 5

Termín

úterý 2. června

Doba trvání

17.00 – 19.00