Od 30. listopadu do 11. prosince 2015 se bude ve Francii konat Světová klimatická konference pod francouzským předsednictvím. Bude to nejvýznamnější mezinárodní setkání, jaké kdy bylo v Paříži pořádáno. Očekává se účast až 40 000 osob. Význam konference je značný: je třeba uzavřít všeobecnou, trvalou a závaznou dohodu pro ochranu klimatu. Francie mobilizuje své spojence a partnery, aby společně čelili klimatickým změnám. Proto také Francouzské velvyslanectví v Praze uspořádá s podporou Poslanecké sněmovny České republiky a Informačního centra OSN v Praze konferenci, která představí výzvy mezinárodních klimatických jednání a některá řešení směřující k omezení globálního oteplování. Konference se uskuteční v Praze 5. června u příležitosti Mezinárodního dne životního prostředía vystoupí na ní francouzští a čeští zástupci diplomatických, politických a podnikatelských kruhů. Účast na základě pozvání.

Pořadatelé

Francouzské velvyslanectví, Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Informační centrum OSN v Praze
Zuzana Le Roy, zuzana.leroy@diplomatie.gouv.fr

Termín

pátek 5. června