Na Náměstí republiky bude v rámci projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu,“ do něhož se Žďár zapojil, probíhat informační kampaň a dotazníkové šetření, zjišťující povědomí obyvatel o změně klimatu a hrozbách, kterým město v souvislosti s ní pravděpodobně bude čelit. Projekt byl podpořen z fondů Isladnu, Lichtenštejnska a Norska.

Pořadatel

TIMUR, o.p.s., www.timur.cz
Adam Hron, adam.hron@timur.cz

Místo

Žďár nad Sázavou, Náměstí republiky

Termín

pátek 5. června

Doba trvání

13.00 – 17.00