Dotazníkového šetření reprezentativního vzorku obyvatel zaměřené na indikátory udržitelného rozvoje „Spokojenost s místním společenstvím“ a „Mobilita a místní přeprava“ bude probíhat od 1. června do 30. června na území MČ Praha 14.
Dotazníkové šetření je součástí projektu Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21, jehož obecným záměrem je udržitelný rozvoj českých měst a zlepšení kvality života jejich obyvatel. Projekt prostřednictvím zajištění efektivnějšího přístupu k informacím, zvýšení kvalifikace úředníků, sledování indikátorů udržitelného rozvoje a sdílení zkušeností s švýcarskými partnery na místní úrovni přispěje k lepšímu a účelnějšímu rozhodování o zásadních tématech problematiky životního prostředí a udržitelného rozvoje na místní úrovni (v prostředí měst a obcí ČR), a tím k vyšší kvalitě života jejich obyvatel.

Pořadatel

Městská část Praha 14, https://www.praha14.cz/
Zbyněk Rýpar, zbynek.rypar@praha14.cz

Místo konáni

Městská část Praha 14

Termín

pondělí 1. června – úterý 30. června