Cílem festivalu je předávat a sdílet informace na témata přírodní stavitelství, permakultura, energetická soběstačnost, zdravá výživa a obecně o udržitelném způsobu života v souladu s přírodou, sebou samým a komunitou. Součástí festivalu budou kromě přednášek stánky s řemeslnými výrobky a praktické ukázky a dílny. I pro děti jsme v rámci festivalu připravili bohatý program. Více o programu, přednášejících a vystavovatelích najdete na www.greenfest.cz.

Pořadatel

Nevládní nezisková organizace KPT z.s.
Kateřina Dederová, dederova.katerina@gmail.com

Místo konání

Lidové sady, Liberec

Termín

sobota 30. května

Doba trvání

10:00 – 20:00