Exkurze Přírodní ukázkovou zahradou mateřské školy Pastelky, vybudovanou téměř svépomocí. Na akci se dozvíte informace ohledně vytvoření přírodní zahrady, rozvržení biotopů, vybudování prvků pracovních a hracích koutů pro děti, dále bude řeč o projektu vytvořeném dětmi, o prvních krocích v budování přírodní zahrady nebo o kritériích k získání certifikátu. Bude prezentována fotogalerie využití přírodní zahrady k výchovné práci, k učení prožitkem, zapojení dětí do práce na zahradě, její údržby, projekty k budování přírodní laboratoře, projekt k obnově dětských hracích prvků v přírodním stylu, domečky pro živočichy atd. Také budou předvedeny pomůcky a nářadí pro děti a jejich využití na zahradě. V neposlední řadě budou představeni partneři, se kterými MŠ Pastelky spolupracuje v oblasti envirnmentální výchovy, a poznatky z praxe.

Pořadatel

MŠ Pastelky, Brno, Jamborova 11, 615 00 Brno-Židenice
Hana Kratochvílová, ms.pastelky@email.cz

Termín

pondělí 1. června

Doba trvání

Ve stejný den proběhnou dvě exkurze: 13.30 – 15.00 a 15.00 – 16.30