Pravidelná beseda Společnosti pro trvale udržitelný žvot, připravuje Roman Haken (CPKP), moderovat bude Pavel Šremer. Podrobnější informace najdete cca 14 dní před akcí na webu STUŽ.

Pořadatel

Společnost pro trvale udržitelný život, www.stuz.cz
Jiří Dlouhý, jiri.dlouhy@gmail.com

Místo

Klub techniků, Novotného lávka, Praha 1

Termín

úterý 2. června

Doba trvání

16.00 – 19.00