Den otevřených na lokalitě Falkenburských mokřadů, které se systematickou péčí mění na ,,místo pro lidi a přírodu“.

Termín

sobota 30. května

Program

10:00 Zahájení
11:00 Exkurze po mokřadech
13:00 Exkurze po mokřadech
13:00 Začátek jízdy na poníkovi
14:00 Vyhlášení výtvarné soutěže žáků z Jablonného
15:00 Exkurze po mokřadech
16:00 Oslava 21. narozenin Čmeláka

Po celý den (od 10:00 do 17:00)
– badatelský program v tůních pro děti
– rukodělné stanoviště pro šikuly
– opékání buřtíků na ohni
– malé občerstvení

Pořadatel

Čmelák – Společnost přátel přírody, www.cmelak.cz
Michal Řepík, michal.repik@cmelak.cz

Místo

Falkenburské mokřady, Jablonné v Podještědí