Oslava svátku dětí starými staročeskými dětskými hrami – honění káči a obručí, odpalování špačků, chytání drápků, skákání přes švihadlo, v pytlích nebo panáka, házení na cíl a střelba z luku. Navštíví nás Spolek Fištrón Aleše Bílka a přiveze s sebou oblíbené palice, středověké házedlo či balancovník. Všechno si budete mít možnost vyzkoušet. Můžete se těšit na společné posezení u ohně, kde si při kytaře zazpíváte, případně opečete doneseného buřtíka. Podrobnosti najdete zde.

Přehled her

Drápky, Hod na cíl, Honění káči, Kostky, Kuličky, Kuželky, Obruče, Perisop, Prkna – hra pro skupinu nebo rodinu, Skákání v pytli, Spolek Fištron Aleše Bílka – šutromet, palice, balancovník, Střelba z luku – pro děti od 10 let, Švihadlo, Tlučení špačků.

Termín

pondělí 1. června

Doprovodný program:

15:00 – 18:00 – Rodinné centrum – zázemí pro rodiče s dětmi
16:00 – 18:00 – Oheň, hra na kytaru s Vaším zpěvem (možnost opékání vlastních špekáčků. Špekáčky do vyčerpání zásob lze koupit i v jídelně)
16:55 – vystoupení dětí z Rodinného centra v programu „Zdravé foukání v Mateřídoušce“ – (na podiu)
17:00 – Vyhlášení výtvarné soutěže „Hledáme strýčka Mílu“. Na 50 autorů obrázku strejčka Míly, které vylosujeme, čeká na místě malá odměna.
17:15 – hra Potravní řetězce – (na dvoře)

Pořadatel

Botič o.p.s., www.toulcuvdvur.cz
Marie Moravcová, moravcova@toulcuvdvur.cz

Místo

Toulcův dvůr, Kubatova 31/1, Praha 10 – Hostivař