Co zažijete na stanovišti s přírodovědným zaměřením?

Můžete:
– projít stezku lesem a během ní plnit úkoly – pro úspěšné řešitele odměna
– pozorovat organizmy pod lupou (až 40x zvětšeno) – fascinující pohled na chlupy různého typu
– prozkoumat život ve vodě a v půdě – badatelské činnost (bezodpadové koloběhy)
– si zakoupit plátěnou tašku a ozdobit ji přírodními motivy – pomoc přírodě nahrazením igelitových tašek plátěnými

K dispozici bude naše školní příručka a pracovní list Zelený život k ochraně životního prostředí. Toto stanoviště zajišťuje EKOTÝM při ZŠ Úvaly.

Další aktivity: 12 sportovních stanovišť, jedno nabízející výpravu do historie a pohádková zastavení

Pořadatel

Základní škola Úvaly, www.zsuvaly.cz
Mgr. Jana Šetková (přírodovědná část akce), setkova@zsuvaly.cz

Místo

hřiště pod ZŠ Úvaly, nám. Arnošta z Pardubic 8

Termín

sobota 30. května

Doba trvání

13.30 – 16.00